Language of document :

Žaloba podaná dne 4. října 2010 - Carpenito v. Rada

(Věc F-94/10)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Renzo Carpenito (Overijse, Belgie) (zástupci: L. Levi a S. Rodrigues, advokáti)

Žalovaná: Rada Evropské unie

Předmět a popis sporu

Návrh na zachování účinků sporných výplatních pásek až do přijetí nařízení, které se zpětnou účinností nahradí nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1296/2009 ze dne 23. prosince 2009, a návrh na náhradu finanční a morální újmy vzniklé žalobci.

Návrhová žádání žalobce

zachovat účinky sporných výplatních pásek až do přijetí nařízení, které se zpětnou účinností nahradí nařízení č. 1296/2009;

uložit Radě náhradu finanční újmy, která vznikla žalobci, zaplacením částky, odpovídající ztrátě odměny, jež vyplývá ze zjevně protiprávního použití nařízení č. 1296/2009, ke kteréžto má být připočtena náhrada části zvláštního poplatku ukládaného měsíčně od ledna 2010 na základě článku 66a služebního řádu, a jehož výše byla s ohledem na uvedené nařízení stanovena chybně; aniž je dotčen výklad Soudu, odhaduje se výše této částky na 30 000 eur;

uložit Radě náhradu morální újmy, která vznikla žalobci, zaplacením symbolické částky ve výši 1 euro;

uložit Radě Evropské unie náhradu nákladů řízení.

____________