Language of document :

Acțiune introdusă la 4 octombrie 2010 - Carpenito/Consiliul

(Cauza F-94/10)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Renzo Carpenito (Overijse, Belgia) (reprezentanți: L. Levi și S. Rodrigues, avocați)

Pârât: Consiliul Uniunii Europene

Obiectul și descrierea litigiului

Cerere de menţinere a efectelor fişelor de remuneraţie contestate până la adoptarea unui regulament care să înlocuiască, cu efect retroactiv, Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1296/2009 al Consiliului din 23 decembrie 2009 şi cerere de reparare a prejudiciului material şi moral suferit de reclamant

Concluziile reclamantului

Menţinerea efectelor fişelor de remuneraţie contestate până la adoptarea unui regulament care să înlocuiască, cu efect retroactiv, Regulamentul nr. 1296/2009;

obligarea Consiliului la repararea prejudiciului material suferit de reclamant prin plata unei sume într-un cuantum echivalent cu pierderea de remuneraţie ca urmare a aplicării Regulamentului nr. 1296/2009, vădit nelegal, sumă la care trebuie să se adauge rambursarea acelei părţi din prelevarea specială lunară care a operat din luna ianuarie 2010 în aplicarea articolului 66a din statut şi a cărei rată a fost stabilită în mod eronat ţinând seama de regulamentul amintit; această sumă este evaluată, fără a aduce atingere interpretării Tribunalului, la un cuantum de 30 000 de euro;

obligarea Consiliului la repararea prejudicu8lui moral suferit de reclamant prin plata sumei simbolice de 1 euro;

obligarea Consiliului Uniunii Europene la plata cheltuielilor de judecată.

____________