Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 28. februára 2013 – Pepi/ERCEA

(vec F-33/12)1

(Verejná služba – Zmluvný zamestnanec – Zmluvný zamestnanci pre pomocné úlohy – Prijímanie do zamestnania – Zaradenie počas prijatia do zamestnania – Články 3a, 3b a 86 PZOZ – ERCEA – Vnútorné pravidlá zaradenia zmluvných zamestnancov)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Jean Pepi (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: M. Velardo, advokát)

Žalovaná: Výkonná agentúra Európskej rady pre výskum (ERCEA) (v zastúpení: M. Oliván Avilés a G. Bambara, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na čiastočné zrušenie zmluvy žalobcu uzatvorenej s ERCEA v časti, v ktorej je zaradený do platovej triedy AD10

Výrok

1.    Žaloba sa zamieta ako zjavne neodôvodnená.

2.    J. Pepi znáša vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Výkonnej agentúre Európskej rady pre výskum.3.    Rada Európskej únie, ako vedľajší účastník konania, znáša vlastné trovy konania.