Language of document :

13. märtsil 2012 esitatud hagi – ZZ versus komisjon

(kohtuasi F-34/12)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindaja: advokaat A. Salerno)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada otsus, millega hagejat ei lubatud osaleda konkursi EPSO/AD/207/11 hindamiskatsete etapis.

Hageja nõuded

Tühistada avaliku konkursi EPSO/AD/207/11 komisjoni vaikimisi tehtud 3. detsembri 2011. aasta otsus, millega jäeti rahuldamata hageja poolt 3. augustil 2011 esitatud uuesti läbivaatamise taotlus, mille ta esitas konkursikomisjoni varasema otsuse peale mitte kutsuda hagejat osalema hindamiskatsete etapis; viimati nimetatud otsuse edastas EPSO 26. juuli 2011. aasta kirjaga;

mõista komisjonilt hageja kasuks välja 10 000 euro suurune summa vaidlustatud otsusega tekitatud mittevaralise kahju hüvitamiseks;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.