Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 30. září 2014 – DM v. BEREC

(Věc F-35/12)1

„Veřejná služba – Smluvní zaměstnanec – Podmínky přijetí do zaměstnání – Vstupní lékařská prohlídka – Článek 100 PŘOZ – Výhrada týkající se zdravotního stavu – Propuštění na konci zkušební doby – Návrhová žádání směřující ke zrušení, která se stala bezpředmětnými – Uplatnění výhrady týkající se zdravotního stavu při přijetí uchazeče do zaměstnání u jiné agentury Evropské unie – Neexistence vlivu – Nevydání rozhodnutí ve věci samé“

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: DM (zástupci: původně D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal a S. Orlandi, advokáti, poté D. Abreau Caldas, J.-N. Louis a S. Orlandi, advokáti)

Žalované: Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (zástupci: M. Chiodi, zmocněnec, D. Waelbroeck, A. Duron, advokáti)Předmět věciNávrh na zrušení rozhodnutí o uplatnění výhrady týkající se zdravotního stavu na žalobce od data jeho nástupu do zaměstnání a rozhodnutí o zamítnutí stížnosti žalobce.Výrok usneseníO žalobě již není třeba rozhodnout.Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení, které vynaložil DM.