Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 30. septembri 2014. aasta määrus – DM versus BEREC

(kohtuasi F-35/12)1

(Avalik teenistus – Lepinguline töötaja – Töölevõtmise tingimused – Tervisekontroll töölevõtmisel – Muude teenistujate teenistustingimuste artikkel 100 – Meditsiiniline lisatingimus – Katseaja lõppemisel teenistusest vabastamine – Eseme minetanud tühistamisnõuded – Meditsiinilise lisatingimuse kehtestamine huvitatud isiku töölevõtmisel muusse Euroopa Liidu agentuuri – Mõju puudumine – Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: DM (esindajad: advokaadid D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal ja S. Orlandi, hiljem advokaadid D. Abreau Caldas, J.-N. Louis ja S. Orlandi)

Kostja: Elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud amet (BEREC) (esindajad: M. Chiodi, advokaadid D. Waelbroeck, A. Duron)

Ese

Nõue tühistada otsus kohaldada hageja suhtes alates teenistusse asumisest meditsiinilist lisatingimust ning otsus, millega jäeti hageja kaebus rahuldamata.

Resolutsioon

Otsuse tegemise vajadus on ära langenud.

Jätta Elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud ameti (BEREC) kohtukulud tema enda kanda ning mõista temalt välja DM-i kohtukulud.

____________

____________

1 ELT C 138, 12.5.2012, lk 37.