Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 30. septembra 2014 – DM/BEREC

(vec F-35/12)1

(Verejná služba – Zmluvný zamestnanec – Podmienky prijatia do zamestnania – Vstupná lekárska prehliadka – Článok 100 PZOZ – Výhrada týkajúca sa zdravotného stavu – Prepustenie na konci skúšobnej doby – Návrhy na zrušenie, ktoré sa stali bezpredmetnými – Neexistencia vplyvu – Zastavenie konania)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: DM (v zastúpení: pôvodne D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal a S. Orlandi, advokáti, neskôr D. Abreau Caldas, J.-N. Louis a S. Orlandi, advokáti)

Žalovaný: Orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (v zastúpení: M. Chiodi, splnomocnený zástupca, D. Waelbroeck, A. Duron, advokáti)

Predmet veciNávrh na zrušenie rozhodnutia o uplatnení výhrady týkajúcej sa zdravotného stavu na žalobcu od dátumu jeho nástupu do zamestnania a rozhodnutia o zamietnutí sťažnosti žalobcuVýrok uznesenia1.    Konanie sa zastavuje.2.    Orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie znáša vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vynaložil DM.