Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Conseil d'État (Belgie) dne 29. prosince 2020 – CT, Ferme de la Sarte SPRL v. Région wallonne

(Věc C-726/20)

Jednací jazyk: francouzština

Předkládající soud

Conseil d'État

Účastníci původního řízení

Žalobci: CT, Ferme de la Sarte SPRL

Žalovaný: Région wallonne

Předběžná otázka

Musí být článek 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/20051 vykládán v tom smyslu, že do rozsahu jeho působnosti nespadá pěstování trávníků nebo zelených střech?

____________

1 Úř. věst. 2013, L 347, s. 487.