Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Conseil d’État (Belgia) 29. detsembril 2020 – CT, Ferme de la Sarte SPRL versus Région wallonne

(kohtuasi C-726/20)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Conseil d’État

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitajad: CT, Ferme de la Sarte SPRL

Vastustaja: Région wallonne

Eelotsuse küsimus

Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määruse (EL) nr 1305/2013 Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1698/20051 artiklit 17 tuleb tõlgendada nii, et selle kohaldamisalast jääb välja muru või roheliste katuste tootmine?

____________

1 ELT 2013, L 347, lk 487.