Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 29. prosinca 2020. uputio Conseil d'État (Belgija) – CT, Ferme de la Sarte SPRL/Région wallonne

(predmet C-726/20)

Jezik postupka: francuski

Sud koji je uputio zahtjev

Conseil d'État

Stranke glavnog postupka

Tužitelji: CT, Ferme de la Sarte SPRL

Tuženik: Région wallonne

Prethodno pitanje

Treba li članak 17. Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/20051 tumačiti na način da se iz njegova područja primjene isključuje proizvodnja travnjaka ili zelenih krovova?

____________

1 SL 2013., L 347, str. 487.