Language of document :

A Conseil d'État (Belgium) által 2020. december 29-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – CT, Ferme de la Sarte SPRL kontra Région wallonne

(C-726/20. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Conseil d'État

Az alapeljárás felei

Felperes: CT, Ferme de la Sarte SPRL

Alperes): Région wallonne

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett

Úgy kell-e értelmezni az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és az 1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet1 17. cikkét, hogy annak hatálya nem terjed ki a gyeptermesztésre és a zöldtetők előállítására?

____________

1 HL 2013. L 347., 487. o.