Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesgerichtshof (Německo) dne 29. prosince 2020 – Úpadkové řízení na majetek společnosti Galapagos S.A., za účasti DE, jako insolvenční správce, Galapagos BidCo. S.a.r.l., Hauck Aufhäuser Fund Services S.A. a Prime Capital S.A.

(Věc C-723/20)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Bundesgerichtshof

Účastníci původního řízení

Dlužnice: Galapagos S.A.

Další účastníci: DE, jako insolvenční správce společnosti Galapagos S.A., Galapagos BidCo. S.a.r.l., Hauck Aufhäuser Fund Services S.A., Prime Capital S.A.

Předběžné otázky

Musí být čl. 3 odst. 1 nařízení (EU) 2015/8481 vykládán v tom smyslu, že společnost dlužníka, jejíž statutární sídlo se nachází v jednom členském státě, nemá místo, kde jsou soustředěny její hlavní zájmy, v druhém členském státě, v němž se nachází místo jejího ústředí, jak lze zjistit podle objektivních a třetími osobami zjistitelných faktorů, jestliže společnost dlužníka za okolností, jako jsou okolnosti původního řízení, přesunula toto místo ústředí z třetího členského státu do druhého členského státu, zatímco v třetím členském státě byl podán návrh na zahájení hlavního insolvenčního řízení na její majetek, o němž dosud nebylo rozhodnuto?

V případě záporné odpovědi na první otázku: Musí být čl. 3 odst. 1 nařízení (EU) 2015/848 vykládán v tom smyslu,

a)    že soudy členského státu, na jehož území má dlužník při podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení místo, kde jsou soustředěny jeho hlavní zájmy, zůstávají mezinárodně příslušné pro rozhodnutí o zahájení tohoto řízení, jestliže dlužník po podání návrhu, avšak před rozhodnutím o zahájení insolvenčního řízení přesunul místo, kde jsou soustředěny jeho hlavní zájmy, na území jiného členského státu, a

b)    že tato trvající mezinárodní příslušnost soudů členského státu vylučuje příslušnost soudů jiného členského státu pro další návrhy na zahájení hlavního insolvenčního řízení, které jsou po přeložení místa, kde jsou soustředěny hlavní zájmy dlužníka, do jiného členského státu, doručeny k soudu tohoto jiného členského státu?

____________

1 Úř. věst. 2015, L 141 s. 19.