Language of document :

Valitus, jonka Ultrasun AG on tehnyt 31.12.2020 unionin yleisen tuomioistuimen (kuudes jaosto) asiassa T-805/19, Ultrasun v. EUIPO, 20.10.2020 antamasta määräyksestä

(asia C-722/20 P)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Valittaja: Ultrasun AG (edustajat: A. Mühlendahl ja H. Hartwig, Rechtsanwälte)

Muu osapuoli: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Unionin tuomioistuin (valituslupajaosto) on 25.3.2021 antamallaan määräyksellä jättänyt valitusluvan myöntämättä ja määrännyt valittajan vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________