Language of document :

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Corte d’appello di Venezia (Ιταλία) στις 21 Μαΐου 2021 – Agecontrol SpA κατά ZR, Lidl Italia Srl

(Υπόθεση C-319/21)

Γλώσσα διαδικασίας: η ιταλική

Αιτούν δικαστήριο

Corte d'appello di Venezia

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Εκκαλούσα: Agecontrol SpA

Εφεσίβλητοι: ZR, Lidl Italia Srl

Προδικαστικό ερώτημα

Έχει το άρθρο 5, παράγραφος 4, του κανονισμού (ΕΕ) 543/2011της Επιτροπής1 , σε συνδυασμό με το άρθρο 5, παράγραφος 1, και το άρθρο 8 του κανονισμού και με τα άρθρα 113 και 113α του κανονισμού (ΕΚ) 1234/20072 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, την έννοια ότι επιβάλλεται η κατάρτιση συνοδευτικού εγγράφου στο οποίο να αναγράφεται η ονομασία και η χώρα καταγωγής νωπών οπωροκηπευτικών που αποστέλλονται προσυσκευασμένα ή στις αρχικές συσκευασίες του παραγωγού, για τη μεταφορά τους από πλατφόρμα διανομής εταιρίας εμπορίας των προϊόντων σε σημείο πώλησης της ίδιας εταιρίας, ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι οι ενδείξεις επισήμανσης που προβλέπονται στο κεφάλαιο I του κανονισμού (ΕΕ) 543/2011 (περιλαμβανομένων εκείνων που αφορούν την ονομασία και τη χώρα καταγωγής των προϊόντων) αναγράφονται σε μία από τις πλευρές της συσκευασίας κατά τρόπο εμφανή και ανεξίτηλο είτε με απευθείας εκτύπωση είτε με ετικέτα ενσωματωμένη ή στερεωμένη στη συσκευασία και του γεγονότος ότι οι πληροφορίες αυτές αναγράφονται επίσης στα τιμολόγια που εκδίδει ο προμηθευτής από τον οποίο η εταιρία εμπορίας του προϊόντος το απέκτησε, τα οποία τηρούνται στο λογιστήριο αυτής, και στο δελτίο που τοποθετείται ευκρινώς στο εσωτερικό του μεταφορικού μέσου που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά του προϊόντος;

____________

1     Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 543/2011 της Επιτροπής, της 7ης Ιουνίου 2011, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους τομείς των οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών (ΕΕ 2011, L 157, σ. 1).

2     Κανονισμός (ΕΚ) 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) (ΕΕ 2007, L 299, σ. 1).