Language of document :

Προσφυγή-αγωγή της 29ης Αυγούστου 2011 - ΖΖ κ.λπ. κατά Δικαστηρίου

(Υπόθεση F-84/11)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγοντες-ενάγοντες: ΖΖ κ.λπ. (εκπρόσωποι: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis και É. Marchal, δικηγόροι)

Καθού-εναγόμενο: Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως

Αντικείμενο και περιγραφή της διαφοράς

Η ακύρωση της αποφάσεως του Δικαστηρίου περί απορρίψεως του αιτήματος των προσφευγόντων-εναγόντων να τύχουν της αποζημιώσεως λόγω συνεχούς ή εκ περιτροπής υπηρεσίας την οποία προβλέπει το άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, Ευρατόμ) 300/76 του Συμβουλίου, της 9ης Φεβρουαρίου 1976, περί καθορισμού των κατηγοριών των δικαιούχων, των προϋποθέσεων χορηγήσεως και του ύψους των αποζημιώσεων που δύνανται να χορηγηθούν στους υπαλλήλους οι οποίοι καλούνται να ασκήσουν τα καθήκοντά τους σε συνεχή ή εκ περιτροπής υπηρεσία (ΕΕ ειδ. έκδ. 01/002, σ. 10), καθώς και του αιτήματος περί αποζημιώσεως.

Αιτήματα των προσφευγόντων-εναγόντων

Οι προσφεύγοντες-ενάγοντες ζητούν από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης:

να ακυρώσει την απόφαση της ΑΔΑ της 17ης Μαΐου 2011 περί απορρίψεως της ενστάσεως των προσφευγόντων-εναγόντων της 17ης Ιανουαρίου 2011 με σκοπό, αφενός, τη χορήγηση αποζημιώσεως για εκ περιτροπής υπηρεσία, όπως προβλέπει το άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, Ευρατόμ) 300/76 του Συμβουλίου, της 9ης Φεβρουαρίου 1976, όπως τροποποιήθηκε για τελευταία φορά με τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) 1873/2006 του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2006, και, αφετέρου, την επιδίκαση αποζημιώσεως λόγω της ζημίας την οποία υπέστησαν ως εκ του ότι η ΑΔΑ δεν απάντησε επί του πρώτου και επί του νέου αιτήματός τους εντός των καταστατικών προθεσμιών, και λόγω ελλείψεως προσδιορισμού των ενδίκων βοηθημάτων στη ρητή απάντησή της περί απορρίψεως, με αποτέλεσμα να απολέσουν τη δυνατότητα νίκης τους ενώπιον της δικαιοσύνης,

να καταδικάσει το Δικαστήριο στην επιδίκαση σε έκαστον των προσφευγόντων-εναγόντων ποσού ύψους 10 700,76 ευρώ ως αποζημιώσεως λόγω της υλικής ζημίας που αυτοί υπέστησαν, καθώς και ποσού ύψους 3 000 ευρώ σε έκαστον εξ αυτών ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης,

να καταδικάσει το Δικαστήριο στα δικαστικά έξοδα.

____________