Language of document :

2011. augusztus 29-én benyújtott kereset - ZZ és társai kontra Bíróság

(F-84/11. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperesek: ZZ és társai (képviselők: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis és É. Marchal ügyvédek)

Alperes: az Európai Unió Bírósága

A jogvita tárgya és leírása

A Bíróság 2011. május 17-i, a felperesek 2011. január 17-i panaszát elutasító határozatának megsemmisítése, amely panasz a műszakpótlékra jogosult tisztviselők kategóriáinak meghatározásáról, valamint annak mértékéről és feltételeiről szóló, 1976. február 9-i 300/76/ESZAK, EGK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 38., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 1. fejezet, 1. kötet, 78. o.) 1. cikke szerinti műszakpótlékban való részesülésre vonatkozott, valamint kártérítési kérelem.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a kinevezésre jogosult hatóság 2011. május 17-i, a felperesek 2011. január 17-i panaszát elutasító határozatát, amely panasz egyrészt a legutóbb a 2006. december 11-i 1873/2006 EK, Euratom tanácsi rendelettel módosított, 1976. február 9-i 300/76/ESZAK, EGK, Euratom tanácsi rendelet 1. cikke szerinti műszakpótlékban való részesülésre, másrészt az abból eredő káruk megtérítésére irányult, hogy a kinevezésre jogosult hatóság nem válaszolt a személyzeti szabályzat által előírt határidőben az első és az újabb kérelmükre, illetve elutasító kifejezett határozat formájában közölt válaszaiban nem tájékoztatta a felpereseket a jogorvoslati lehetőségekről, aminek következtében ez utóbbiak elvesztették a pernyertesség esélyét;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze a Bíróságot arra, hogy fizessen minden egyes felperesnek 10 700,76 eurót a vagyoni káruk, illetve 3000 eurót a nem vagyoni káruk megtérítése címén;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze a Bíróságot a költségek viselésére.

____________