Language of document :

Beroep ingesteld op 29 augustus 2011 - ZZ e.a. / Hof van Justitie

(Zaak F-84/11)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partijen: ZZ en anderen (vertegenwoordigers: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis en É. Marchal, advocaten)

Verwerende partij: Hof van Justitie van de Europese Unie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit van het Hof van Justitie tot afwijzing van het verzoek van de verzoekende partijen om in aanmerking te komen voor de toeslag voor continu- of ploegendienst voorzien in artikel 1 van verordening (EGKS, EEG, Euratom) nr. 300/76 van de Raad van 9 februari 1976 tot vaststelling van de categorieën van begunstigden, de voorwaarden voor toekenning en de hoogte van de toeslagen die kunnen worden toegekend aan ambtenaren die hun werkzaamheden verrichten in het kader van een continu- of ploegendienst (PB L 38, blz. 1) en verzoek om schadevergoeding

Conclusies van de verzoekende partijen

nietigverklaring van het besluit van het TABG van 17 mei 2011 tot afwijzing van de klacht van de verzoekende partijen van 17 januari 2011, strekkende tot toekenning van een toeslag voor ploegendienst, voorzien in artikel 1 van verordening (EGKS, EEG, Euratom) nr. 1873/2006 van de Raad van 11 december 2006, en tot toekenning van een vergoeding voor de schade die is veroorzaakt doordat het TABG binnen de statutaire termijn niet heeft geantwoord op hun eerste en het nieuwe verzoek en doordat in het uitdrukkelijke afwijzende antwoord niet de rechtsmiddelen zijn aangegeven, waardoor zij een kans hebben verloren om in het gelijk te worden gesteld;

veroordeling van het Hof van Justitie tot betaling van een bedrag van 10 700,76 EUR aan elke verzoeker ter vergoeding van zijn materiële schade en een bedrag van 3 000 EUR aan elk van hen voor de immateriële schade;

verwijzing van het Hof van Justitie in de kosten.

____________