Language of document :

Tožba, vložena 29. avgusta 2011 - ZZ in drugi proti Sodišču

(Zadeva F-84/11)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeče stranke: ZZ in drugi (zastopniki: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J. - N. Louis in É. Marchal, odvetniki)

Tožena stranka: Sodišče Evropske unije

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe Sodišča, s katero je zavrnilo zahtevo tožečih strank za dodatek za izmensko delo, določen v členu 1 Uredbe Sveta (ESPJ, EGS, Euratom) št. 300/76 z dne 9. februarja 1976 o kategorijah uradnikov, upravičenih do dodatkov za izmensko delo, ter stopnje in pogoji dodeljevanja dodatkov (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 1, zvezek 1, str.78) in odškodninski zahtevek.

Predlogi tožečih strank

Razglasitev ničnosti odločbe OPI z dne 17. maja 2011, s katero je bila zavrnjena pritožba tožečih strank z dne 17. januarja 2011, s katero so slednje zahtevale dodatek za izmensko delo, določen v členu 1 Uredbe Sveta (ESPJ, EGS, Euratom) št. 300/76 z dne 9. februarja 1976, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Sveta (ES, Euratom) št. 1873/2006 z dne 11. decembra 2006, in povračilo škode, ki naj bi jo utrpele, ker OPI na njihovo prvo in novo zahtevo ni odgovoril v predpisanem roku in ker v zavrnilni odločbi ni navedel pravnega pouka, zaradi česar je bila tožečim strankam odvzeta možnost uspeha v pravdi;

Sodišču naj se naloži, da vsaki tožeči stranki plača 10.700,76 EUR iz naslova odškodnine za premoženjsko škodo in 3000 EUR iz naslova odškodnine za nepremoženjsko škodo;

-    Sodišču naj se naloži plačilo stroškov.

____________