Language of document :

Beroep ingesteld op 17 augustus 2011 - ZZ e.a. / Parlement

(Zaak F-82/11)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partijen: ZZ en anderen (vertegenwoordiger: M.-A. Lucas, advocaat)

Verwerende partij: Europees Parlement

Voorwerp en beschrijving van het geding

Verzoek om vaststelling van de onwettigheid van de verkiezingen van het personeelscomité van het Parlement en van het verzuim van het Europees Parlement om op te treden tegen de verschillende onregelmatigheden in de verkiezingsprocedure

Conclusies van de verzoekende partijen

vaststelling van onwettigheid van de verkiezingen van het personeelscomité van het Europees Parlement welke van 27 oktober tot en met 24 november 2010 plaatsvonden;

vaststelling van onwettigheid van het verzuim van het Europees Parlement om op te treden tegen de verschillende onregelmatigheden in de verkiezingsprocedure;

nietigverklaring van het stilzwijgend besluit van de secretaris-generaal van het Parlement van 20 mei 2011 tot afwijzing van verzoekers' klacht van 20 januari 2011, strekkende tot nietigverklaring van de op 19 november 2010 bekendgemaakte uitkomst van de verkiezingen van het personeelscomité alsmede van de op 23 en 24 november en 10 december 2010 bekendgemaakte uitkomst en tot organisatie van nieuwe verkiezingen of althans van een tweede stemmingsronde;

verwijzing van het Parlement in de kosten.

____________