Language of document :

Kanne 8.8.2011 - ZZ v. EASA

(Asia F-81/11)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustaja: asianajaja B.-H. Vincent)

Vastaaja: Euroopan lentoturvallisuusvirasto

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Sen päätöksen kumoaminen, jolla kantaja on siirretty yksikön edun nimissä muuhun kuin johtotehtävään ja joka on tehty epäedullisen arviointikertomuksen laatimisen jälkeen, ja vaatimus siitä, että kantajalle on maksettava korvausta hänelle väitetysti aiheutuneesta vahingosta

Vaatimukset

Pääjohtajan 17.12.2010 tekemä päätös, jolla kantaja on siirretty yksikön edun nimissä muuhun kuin johtotehtävään ja joka on tehty epäedullisen johtamistaitoa koskevan arviointikertomuksen laatimisen jälkeen, on kumottava

EASA on velvoitettava maksamaan kantajalle oikeuden ja kohtuuden mukaan määritetty 350 000 euron suuruinen summa korvauksena hänelle aiheutuneesta henkisestä kärsimyksestä ja ammatillisesta vahingosta laillisine viivästyskorkoineen siitä päivästä lukien, jolloin kyseinen summa tulee maksettavaksi

EASA on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________