Language of document :

Prasība, kas celta 2011. gada 8. augustā - ZZ/AESA

(lieta F-81/11)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvis - B.H. Vincent, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Aviācijas drošības aģentūra (EADA)

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt lēmumu pēc nelabvēlīga novērtējuma ziņojuma prasītāju no jauna iecelt amatā, kas nav saistīts ar vadītāja pienākumiem, dienesta interesēs, kā arī prasība atlīdzināt zaudējumus, kurus, kā apgalvots, cietis prasītājs

Prasītāja prasījumi:

atcelt izpilddirektora 2010. gada 17. decembra lēmumu, kas pieņemts pēc nelabvēlīga vadības novērtējuma ziņojuma, prasītāju no jauna iecelt "amatā, kas nav saistīts ar vadītāja pienākumiem", dienesta interesēs;

piespriest EADA atlīdzināt prasītājam summu, kas ex aequo et bono novērtēta EUR 350 000 apmērā par viņam radīto morālo kaitējumu un profesionālās darbības aizskārumu, pieskaitot nokavējuma procentus, kas aprēķināti no likumiskās procentu likmes, sākot no šādu tiesību rašanās dienas;

piespriest EADA atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________