Language of document :

Beroep ingesteld op 8 augustus 2011 - ZZ / AESA

(Zaak F-81/11)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordiger: B.-H. Vincent, advocaat)

Verwerende partij: Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit om verzoeker na een ongunstig beoordelingsrapport in het belang van de dienst over te plaatsen naar een niet-leidinggevende post en verzoek om vergoeding van de schade die verzoeker zou hebben geleden

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het besluit van de uitvoerend directeur van 17 december 2010 om verzoeker "in het belang van de dienst over te plaatsen naar een niet-leidinggevende post", na een ongunstig beoordelingrapport als leidinggevende;

veroordeling van het AESA tot betaling van een ex aequo et bono vastgesteld bedrag van 350 000 EUR aan verzoeker ter vergoeding van zijn immateriële en loopbaanschade, te vermeerderen met vertragingsrente tegen het wettelijke tarief vanaf de datum waarop dat bedrag opeisbaar wordt;

verwijzing van het AESA in de kosten.

____________