Language of document :

Acțiune introdusă la 8 august 2011 - ZZ/AESA

(Cauza F-81/11)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentant: B.-H. Vincent, avocat)

Pârâtă: Agenția Europeană de Siguranță a Aviației

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei de reîncadrare a reclamantului într-un post nemanagerial în interesul serviciului, în urma unui raport de evaluare defavorabil, precum și cerere de plată către acesta a unei sume în temeiul daunelor pretins suferite

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei Directorului executiv din 17 decembrie 2010 privind reîncadrarea reclamantului într-"un post nemanagerial în interesul serviciului", în urma unui raport de evaluare a managementului defavorabil;

obligarea AESA la plata către reclamant a unei sume stabilite ex aequo et bono la 350 000,00 euro, drept reparare a prejudiciului moral și profesional al acestuia, sumă care trebuie majorată cu dobânzi de întârziere la rata legală, începând de la data la care aceasta devine exigibilă;

obligarea AESA la plata cheltuielilor de judecată.

____________