Language of document :

Tožba, vložena 8. avgusta 2011 - ZZ proti EASA

(Zadeva F-81/11)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnik: B.-H. Vincent, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska agencija za varnost v letalstvu

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe o prerazporeditvi tožeče stranke na nevodstveno delovno mesto v interesu službe po neugodnem ocenjevalnem poročilu in predlog, naj se tožeči stranki izplača znesek zaradi domnevno utrpele škode.

Predlogi tožeče stranke

Odločba izvršnega direktorja z dne 17. decembra 2010 v zvezi s prerazporeditvijo tožeče stranke na "nevodstveno delovno mesto v interesu službe" po neugodnem ocenjevalnem poročilu o vodenju naj se razglasi za nično;

EASA naj se naloži, da tožeči stranki plača znesek, določen ex aequo et bono na 350.000,00 EUR, kot odškodnino za nepremoženjsko in poklicno škodo, povišan za zakonite zamudne obresti od datuma, ko je zapadel;

EASA naj se naloži plačilo stroškov.

____________