Language of document :

Prasība, kas celta 2011. gada 26. augustā - ZZ/Komisija

(lieta F-83/11)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvji - S. Rodrigues, A. Blot un C. Bernard-Glanz, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt konkursa EPSO/AST/112/10 - Asistenti (AST 3) atlases komisijas priekšsēdētāja lēmumu neatļaut prasītājai piedalīties pārbaudījumos

Prasītāja prasījumi:

galvenokārt:

atcelt 2011. gada 17. maijā pieņemto lēmumu atteikt prasītājai tiesības piedalīties pārbaudījumos konkursa EPSO/AST/112/10 - Asistenti (AST 3) ietvaros;

līdz ar to nolemt, ka prasītāja ir atkal jāiekļauj darbā pieņemšanas procesā, kas ir ievadīts ar minēto konkursu, ja vajadzīgs, rīkojot jaunus pārbaudījumus.

pakārtoti, ja netiktu apmierināta galvenā prasība, quod non, piespriest atbildētājai samaksāt provizoriski un ex aequo et bono EUR 20 000 apmērā noteiktu naudas summu kā atlīdzību par mantisko kaitējumu, tai pieskaitot nokavējuma procentus atbilstoši likumā noteiktajai likmei, sākot no sprieduma pasludināšanas dienas;

katrā ziņā samaksāt viņai provizoriski un ex aequo et bono EUR 20 000 apmērā noteiktu naudas summu kā atlīdzību par morālo kaitējumu, tai pieskaitot nokavējuma procentus atbilstoši likumā noteiktajai likmei, sākot no sprieduma pasludināšanas dienas;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________