Language of document :

Tožba, vložena 26. avgusta 2011 - ZZ proti Komisiji

(Zadeva F-83/11)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopniki: S. Rodrigues, A. Blot in C. Bernard-Glanz, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe predsednika komisije natečaja EPSO/AST/112/10 - Strokovno-tehnični uslužbenci (AST 3) o nepripustitvi tožeče stranke k preizkusom v ocenjevalnem centru.

Predlogi tožeče stranke

Primarno:

Odločba, ki je bila sprejeta 17. maja 2011 in s katero je bila tožeči stranki zavrnjena pravica do sodelovanja pri preizkusih v ocenjevalnem centru v okviru natečaja EPSO/AST/112/10 - Strokovno-tehnični uslužbenci z nazivom AST 3, naj se razglasi za nično;

posledično naj se ugotovi, da je treba tožečo stranko znova vključiti v postopek zaposlovanja, uveden z navedenim natečajem, po potrebi z organiziranjem novih preizkusov v ocenjevalnem centru.

Podredno, če ne bo ugodeno primarnemu zahtevku, quod non, naj se ji plača odškodnina, začasno in pravično določena na 20.000 EUR, za premoženjsko škodo skupaj z zamudnimi obrestmi po zakoniti obrestni meri od sodbe, ki bo izdana;

vsekakor naj se ji plača odškodnina, začasno in pravično določena na 20.000 EUR, za nepremoženjsko škodo skupaj z zamudnimi obrestmi po zakoniti obrestni meri od sodbe, ki bo izdana;

Komisiji naj se naloži plačilo stroškov.

____________