Language of document : ECLI:EU:F:2011:189

A KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉK VÉGZÉSE

(harmadik tanács)

2011. december 6.

F‑85/11. sz. ügy

Lis Wendelboe

kontra

Európai Bizottság

„Közszolgálat – Tisztviselők – Közbenső kérdések – Elfogadhatatlansági kifogás – Az előléptetés mellőzése – Másik intézménybe történő áthelyezés azon időszak során, amely alatt a tisztviselőt előléptették volna az eredeti intézményében – Panasz – Elkésettség – Elfogadhatatlanság”

Tárgy:      Az EAK‑Szerződésre annak 106a. cikke alapján alkalmazandó EUMSZ 270. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben L. Wendelboe a Bizottság azon határozatának megsemmisítését kéri, amelyben mellőzte a 2009. évi előléptetési időszak címén az AST 5 besorolási fokozatba 2009. március 1‑jétől történő előléptetését.

Határozat:      A Közszolgálati Törvényszék a keresetet mint elfogadhatatlant elutasítja. A felperes viseli az összes költséget.

Összefoglaló

1.      Tisztviselők – Kereset – Sérelmet okozó aktus – Fogalom – Az érdekelt nevét az előléptethető tisztviselők listájáról törlő határozat – Bennfoglaltság

(Személyzeti szabályzat, 90. cikk, (2) bekezdés)

2.      Tisztviselők – Kereset – Előzetes közigazgatási panasz – Határidők – Jogvesztés – Újbóli megnyitás – Feltétel – Új tény – Uniós bíróság ítélete – Kizártság

(Személyzeti szabályzat, 90. és 91. cikk)

1.      Az a határozat, amely másik intézményhez történő áthelyezés miatt törli az érdekelt nevét az előléptethető tisztviselők listájáról, sérelmet okozó aktusnak minősül, mivel e tisztviselő érdekeit közvetlenül érintő kötelező joghatásokat vált ki, és jelentősen módosítja jogi helyzetét. Ugyanis a tisztviselő nevének az előléptethető tisztviselők listájáról való törlésével az intézmény olyan határozatot hoz, amely akadálya annak, hogy később a szóban forgó előléptetési időszak címén előléptető határozatot fogadjon el, mivel a tisztviselő nem léptethető elő, ha a neve előzőleg nem került fel az előléptethető tisztviselők listájára.

(lásd a 21. pontot)

Hivatkozás:

a Közszolgálati Törvényszék F‑26/10. sz., AZ kontra Bizottság ügyben 2011. szeptember 28‑án hozott ítéletének 83. és 84. cikke.

2.      A személyzeti szabályzat 90. és 91. cikkében szereplő határidők, amelyek a jogviszonyok egyértelműsége és biztonsága érdekében lettek bevezetve, kógensek, így azokról a felek vagy a bíróság nem rendelkezhet.

Az uniós bíróság megsemmisítést kimondó ítélete csak az eljárásban részt vevő felek vagy a megsemmisített aktussal közvetlenül érintett más személyek vonatkozásában minősülhet olyan új ténynek, amely lehetővé teszi a panasztételi vagy keresetindítási határidők újbóli megnyílását.

Az uniós bíróság ítéletében annak megállapítása, hogy valamely általános érvényű közigazgatási határozat sérti a személyzeti szabályzatot, a személyzeti szabályzatban biztosított jogorvoslati lehetőségekkel megfelelő időn belül nem élő tisztviselők vonatkozásában nem minősülhet a kinevezésre jogosult hatóság által rájuk vonatkozóan hozott egyedi határozatok felülvizsgálata iránti kérelem benyújtását igazoló új ténynek.

(lásd a 26–28. pontot)

Hivatkozás:

a Bíróság 232/85. sz., Becker kontra Bizottság ügyben 1986. november 13‑án hozott ítéletének 8. pontja;

az Elsőfokú Bíróság T‑165/97. sz., Gómez de la Cruz Talegón kontra Bizottság ügyben 2000. február 9‑én hozott végzésének 51. pontja; T‑95/04. sz., Lavagnoli kontra Bizottság ügyben 2006. május 17‑én hozott ítéletének 41. pontja;

a Közszolgálati Törvényszék F‑130/05. sz., Soares kontra Bizottság ügyben 2007. december 13‑án hozott ítéletének 52. pontja; F‑81/08. sz., Ketselidou kontra Bizottság ügyben 2009. június 11‑én hozott végzésének 46. és 47. pontja, és az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat; F‑128/10. sz., Mora Carrasco és társai kontra Parlament ügyben 2011. június 28‑án hozott ítélete.