Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 6. prosince 2011 – Wendelboe v. Komise

(Věc F-85/11)1

„Veřejná služba – Úředníci – Námitky a překážky v průběhu řízení – Námitka nepřípustnosti – Odmítnutí povýšení – Převedení mezi institucemi v průběhu povyšovacího řízení, v němž by byl úředník ve své původní instituci povýšen – Stížnost– Opožděnost – Nepřípustnost“

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Wendelboe (Howald, Lucembursko) (zástupci: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a É. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: G. Bercheid a C. Berardis-Kayser, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí Komise nepovýšit žalobkyni do platové třídy AST 5 od 1. března 2009 v povyšovacím řízení 2009.

Výrok usnesení

Žaloba se odmítá jako nepřípustná.

Paní Wendelboe ponese vlastní náklady řízení.

____________

1 Úř. věst. C 340, 19.11.2011, s. 42.