Language of document :

Personalerettens kendelse (Tredje Afdeling) af 6. december 2011 – Wendelboe mod Kommissionen

(Sag F-85/11) 1

(Personalesag – tjenestemænd – processuelle stridsspørgsmål – formalitetsindsigelse – afslag på forfremmelse – overførsel fra en institution til en anden institution i det forfremmelsesår, hvor tjenestemanden ville være blevet forfremmet i sin oprindelige institution – klage – for sent indgivet – afvisning)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Wendelboe (Howald, Luxembourg) (ved advokaterne D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis og É. Marchal)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved G. Bercheid og C. Berardis-Kayser, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af Kommissionens afgørelse om ikke at forfremme sagsøgeren til lønklasse AST 5 med virkning fra den 1. marts 2009 i forfremmelsesåret 2009.

Konklusion

Sagen afvises.

Lis Wendelboe betaler sagens omkostninger.

____________

1     EUT C 340 af 19.11.2011, s. 42.