Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 6. detsembri 2011. aasta määrus – Wendelboe versus komisjon

(kohtuasi F-85/11)1

(Avalik teenistus – Ametnikud – Menetlusküsimused – Edutamisest keeldumine – Institutsioonidevaheline üleviimine edutamisperioodil, mille käigus ametnikku oleks tema lähteinstitutsioonis edutatud – Vaie – Hilinemine – Vastuvõetamatus)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Lis Wendelboe (Howald, Luksemburg) (esindajad: advokaadid D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja É. Marchal)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: G. Bercheid ja C. Berardis-Kayser)

Ese

Nõue tühistada komisjoni otsus mitte edutada hagejat 2009. aasta edutamise raames 1. märtsist 2009 palgaastmele AST 5.

Resolutsioon

Jätta hagi vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata.

Mõista kõik kohtukulud välja L.  Wendelboelt.

____________

1 ELT C 340, 19.11.2011. lk 42.