Language of document :

Personaldomstolens beslut (tredje avdelningen) av den 6 december 2011 – Wendelboe mot kommissionen

(Mål F-85/11)1

(Personalmål – Tjänstemän – Rättegångshinder eller annan rättegångsfråga – Invändning om rättegångshinder – Beslut att inte befordra – Förflyttning mellan institutioner under det befordringsförfarande i vilket tjänstemannen skulle ha befordrats vid sin ursprungliga institution – Klagomål – Försening – Avvisning)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Lis Wendelboe (Howald, Luxemburg) (ombud: advokaterna D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis och É. Marchal)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: G. Bercheid och C. Berardis-Kayser )

Saken

Begäran om ogiltigförklaring av kommissionens beslut att inte befordra sökanden till lönegrad AST 5 från och med den 1 mars 2009 under befordringsförfarandet 2009.

Avgörande

Talan avvisas.

Lis Wendelboe ska ersätta samtliga rättegångskostnader.

____________

1 EUT C 340, 19.11.2011, s. 42.