Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 20.6.2012 – Cristina v. komissio

(Asia F-83/11)1

(Henkilöstö – Avoin kilpailu – Valintalautakunnan päätös, jolla jätetään hakija kutsumatta arviointiin – Muutoksenhakukeinot – Kanne, joka on nostettu ennen kuin hallinnollisesta valituksesta on annettu päätös – Tutkittavaksi ottaminen – Kilpailuun osallistumisen erityiset edellytykset – Työtehtäviin liittyvä työkokemus)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Alma Yael Cristina (Bryssel, Belgia) (edustajat: asianajajat S. Rodrigues, A. Blot ja C. Bernard-Glanz)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: J. Currall ja B. Eggers)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus kumota kilpailun EPSO/AST/112/10 – hallintoavustajat (AST 3) valintalautakunnan puheenjohtajan tekemä päätös, jolla kantaja jätettiin kutsumatta arvioitavaksi.

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Alma Yael Cristina vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan komission oikeudenkäyntikulut.

____________

1 EUVL C 340, 19.11.2011, s. 41.