Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2012. június 20-i ítélete – Cristina kontra Bizottság

(F-83/11. sz. ügy)1

(Közszolgálat – Nyílt versenyvizsga – A versenyvizsga-bizottság az értékelő vizsgákon való részvételt megtagadó határozata – Jogorvoslati eszközök – A közigazgatási panaszra vonatkozó határozat bevárása nélkül indított kereset – Elfogadhatóság – A versenyvizsgára bocsátás sajátos feltételei – A feladatok jellegéhez kapcsolódó szakmai tapasztalat)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Alma Yael Cristina (Brüsszel, Belgium) (képviselők: S. Rodrigues, A. Blot és C. Bernanrd-Glanz ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: J. Currall és B. Eggers meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az „EPSO/AST/112/10 (AST 3)” versenyvizsga-bizottság elnöke azon határozatának megsemmisítése, amelyben a felperest nem bocsátotta értékelő vizsgákra.

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.

A. Y. Cristina maga viseli a saját költségeit, valamint köteles viselni az Európai Bizottságnál felmerült költségeket.

____________

1 HL C 340., 2011.11.19., 41. o.