Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 1.10.2013 – Loukakis ym. v. parlamentti

(Asia F-82/11)1

(Henkilöstö – Parlamentin henkilöstökomitea – Vaalit – Sääntöjenvastaisuudet vaalimenettelyssä)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantajat: Nicolaos Loukakis ym. (Bryssel, Belgia) (edustaja: asianajaja M.-A. Lucas)

Vastaaja: Euroopan parlamentti (asiamiehet: S. Seyr ja M. Ecker, avustajinaan aluksi asianajaja D. Waelbroeck, sitten asianajaja A. Duron)

Väliintulijat: Solidarité pour les agents et fonctionnaires européens, Syndicat général du personnel des organismes européens, Fédération de la fonction publique européenne ja Pluralist (edustaja: asianajaja J. Choucroun)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus siitä, että parlamentin henkilöstökomitean vaalit ja se, että Euroopan parlamentti ei puuttunut erilaisiin vaalimenettelyyn vaikuttaneisiin lainvastaisuuksiin, on todettava lainvastaiseksi

Tuomiolauselma

Euroopan parlamentin 20.5.2011 tekemä implisiittinen päätös olla arvostelematta marraskuussa 2010 pidettyihin henkilöstökomitean vaaleihin vaikuttaneita sääntöjenvastaisuuksia kumotaan.

Kanne hylätään muilta osin.

Euroopan parlamentti vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan kantajien oikeudenkäyntikulut.

Yhtäältä ammattijärjestöt Solidarité pour les agents et fonctionnaires européens, Syndicat général du personnel des organismes européens ja Fédération de la fonction publique européenne ja toisaalta ammattijärjestö Pluralist vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 EUVL C 340, 19.11.2011, s. 41.