Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2013. október 1-jei ítélete – Loukakis és társai kontra Parlament

(F-82/11. sz. ügy)1

(Közszolgálat – A Parlament személyzeti bizottsága – Választások – A választási eljárás szabálytalanságai)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperesek: Nicolaos Loukakis és társai (Brüsszel, Belgium) (képviselő: M.-A. Lucas ügyvéd)

Alperes: Európai Parlament (képviselők: S. Seyr és M. Ecker meghatalmazottak, segítőjük kezdetben: D. Waelbroeck ügyvéd, később: A. Duron ügyvéd)

Beavatkozók: a Solidarité pour les agents et fonctionnaires européens (Szolidaritás az európai alkalmazottakért és tisztviselőkért), a Syndicat général du personnel des organismes européens (Az európai hivatalok személyi állományának általános szakszervezete), a Fédération de la fonction publique européenne (Európai közszolgálati szövetség) és a Pluralist (képviselő: J. Choucroun ügyvéd)

Az ügy tárgya

A Parlament személyzeti bizottsága választása jogellenességének, és annak megállapítása iránti kérelem, hogy az Európai Parlament jogellenesen tartózkodott a választási eljárást érintő különböző jogsértésekkel szembeni beavatkozástól

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék megsemmisíti az Európai Parlament 2011. május 20-i azon hallgatólagos határozatát, amely nem alkalmaz jogkövetkezményeket a személyzeti bizottság 2010. novemberi választásait érintő szabálytalanságokért.

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

Az Európai Parlament maga viseli a saját költségeit, továbbá köteles viselni a felperesek részéről felmerült költségeket is.

Egyrészt a Solidarité pour les agents et fonctionnaires européens, a Syndicat général du personnel des organismes européens és a Fédération de la fonction publique européenne szakszervezetek, másrészt pedig a Pluralist szakszervezet maguk viselik saját költségeiket.

____________

1 HL C 340., 2011.11.19., 41. o.