Language of document :

Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2013. gada 1. oktobra spriedums – Loukakis u.c./Parlaments

(lieta F-82/11) 1

Civildienests – Parlamenta personāla komiteja – Vēlēšanas – Nelikumības vēlēšanu procesā

Tiesvedības valoda franču

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Nicolaos Loukakis u.c. (Brisele, Beļģija) (pārstāvis M.-A. Lucas, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments (pārstāvji S. Seyr un M. Ecker, pārstāvji, kuriem sākotnēji palīdzēja D. Waelbroeck, advokāts, vēlāk – A. Duron, advokāts)

Personas, kas iestājušās lietā: Solidarité pour les agents et fonctionnaires européens, Syndicat général du personnel des organismes européens, Fédération de la fonction publique européenne un Pluralist (pārstāvis – J. Choucroun, advokāts)

Priekšmets

Prasība atzīt, ka Parlamenta personāla komitejas vēlēšanas un Eiropas Parlamenta atturēšanās no darbībām, kas būtu vērstas pret dažādām nelikumībām, kas ietekmējušas vēlēšanu procesu, ir prettiesiskas

Rezolutīvā daļa:

atcelt Eiropas Parlamenta 2011. gada 20. maija lēmumu, kas pieņemts klusējot, nevērsties pret nelikumībām, kas ietekmējušas personāla komitejas 2010. gada novembra vēlēšanas;

prasību pārējā daļā noraidīt;

Eiropas Parlaments sedz savus tiesāšanās izdevumus pats un atlīdzina tiesāšanās izdevumus, kas radušies prasītājiem;

Arodbiedrības Solidarité pour les agents et fonctionnaires européens, Syndicat général du personnel des organismes européens, Fédération de la fonction publique européenne, no vienas puses, un arodbiedrība Pluralist, no otras puses, sedz savus tiesāšanās izdevumus pašas.

____________

1     OV C 340, 19.11.2011., 41. lpp.