Language of document :

Personaldomstolens dom av den 1 oktober 2013 – Loukakis m.fl. mot parlamentet

(Mål F-82/11)(1 )

(Personalmål – Parlamentets personalkommitté – Val – Oegentligheter under valförfarandet)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Nicolaos Loukakis m.fl. (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaten M.-A. Lucas)

Svarande: Europaparlamentet (ombud: S. Seyr och M. Ecker, inledningsvis biträdda av advoakten D. Waelbroeck, därefter av advokaten A. Duron)

Parter som har intervenerat till stöd för sökandena: Solidarité pour les agents et fonctionnaires européens, Syndicat général du personnel des organismes européens, Fédération de la fonction publique européenne och Pluralist (ombud: advokaten J. Choucroun)

Saken

Talan om fastställelse av att valet till Parlamentets personalkommitté var rättsstridigt och att parlamentet på ett rättsstridigt sätt har underlåtit att ingripa mot de olika oegentligheter som har förekommit under valförfarandet.

Domslut

Europaparlamentets tysta beslut att inte vidta åtgärder mot de oegentligheter som förekom under valet till personalkommittén i oktober 2010 ogiltigförklaras.

Talan ogillas i övrigt.

Europaparlamentet ska bära sina rättegångskostnader och ersätta sökandenas rättegångskostnader.

De fackliga organisationerna Solidarité pour les agents et fonctionnaires européens, Syndicat général du personnel des organismes européens, Fédération de la fonction publique européenne och Pluralist ska bära sina rättegångskostnader.

____________

(1 ) EUT C 340, 19.11.2011, s. 41.