Language of document : ECLI:EU:F:2013:139

PRESUDA SLUŽBENIČKOG SUDA EUROPSKE UNIJE

(prvo vijeće)

1. listopada 2013.

Predmet F‑82/11

Nicolaos Loukakis

protiv

Europskog parlamenta

„Javna služba – Odbor osoblja Parlamenta – Izbori – Nepravilnosti u izbornom postupku“

Predmet:      Tužba koju su na temelju članka 270. UFEU‑a, primjenjivog na Ugovor o EZAE‑u na temelju njegova članka 106.a, N. Loukakis i 18 drugih tužitelja podnijeli protiv Europskog parlamenta u vezi s propuštanjem Parlamenta da sankcionira nepravilnosti u postupku izbora članova odbora osoblja u studenome 2010.

Odluka:      Poništava se prešutna odluka Europskog parlamenta od 20. svibnja 2011. da se ne sankcioniraju nepravilnosti tijekom izbora za odbor osoblja u studenome 2010. U preostalom dijelu tužba se odbija. Europski parlament snosi vlastite troškove i nalaže mu se snošenje troškova tužiteljâ.  Sindikalne organizacije Solidarité pour les agents et fonctionnaires européens, Syndicat général du personnel des organismes européens, Fédération de la fonction publique européenne, s jedne strane, i sindikalna organizacija Pluralist, s druge strane, snosit će vlastite troškove.

Sažetak

1.      Dužnosnici – Predstavljanje – Odbor osoblja – Obveza organizacije drugog kruga glasovanja – Mogućnost odgode prvog kruga glasovanja – Pretpostavka – Postojanje legitimnog razloga

(čl. 1. st. 5. Priloga II. Pravilniku o osoblju za dužnosnike; čl. 6. st. 6. do 8. Uredbe o predstavljanju osoblja u Europskom parlamentu)

2.      Dužnosnici – Predstavljanje – Odbor osoblja – Izbori – Europski parlament – Obveza izbornog povjerenstva da uspostavi izborne urede – Opseg

(čl. 1. Priloga II. Pravilniku o osoblju za dužnosnike; čl. 11. st. 1. Uredbe o predstavljanju osoblja u Europskom parlamentu)

3.      Dužnosnici – Predstavljanje – Odbor osoblja – Izbori – Europski parlament – Obveza izbornog povjerenstva da pruži sve informacije o datumu i mjestu prebrojavanja glasova – Opseg

(čl. 1. Priloga II. Pravilniku o osoblju za dužnosnike; čl. 15. Uredbe o predstavljanju osoblja u Europskom parlamentu)

4.      Dužnosnici – Predstavljanje – Odbor osoblja – Izbori – Europski parlament – Obveza izbornog povjerenstva da objavi pojašnjenja o rezultatima glasovanja – Opseg

(čl. 1. Priloga II. Pravilniku o osoblju za dužnosnike; čl. 18. st. 1., 2. i 4. Uredbe o predstavljanju osoblja u Europskom parlamentu

1.      Članak 1. peti stavak Priloga II. Pravilniku o osoblju za dužnosnike i članak 6. stavci 6. do 8. Uredbe o predstavljanju osoblja u Europskom parlamentu čine obveznom organizaciju drugog ili čak trećeg kruga glasovanja, ako nakon prvog odnosno drugog kruga glasovanja, potrebni kvorum od dvije trećine odnosno većine birača nije postignut.

Iako se te odredbe ne mogu tumačiti tako da općoj skupštini oduzimaju mogućnost da, prije isteka prvotno predviđenih rokova za njegovu organizaciju, odluči odgoditi prvi krug glasovanja, ta mogućnost je ipak uvjetovana postojanjem legitimnog razloga. U tom pogledu, razlog koji po svojoj prirodi nije nepredvidljiv, poput odvijanja prvog kruga glasovanja tijekom razdoblja godišnjih odmora, ne može se smatrati legitimnim razlogom.

(t. 60., 61., 63. i 64.)

2.      Okolnost da su prostori u Strasbourgu najmanje posjećeni od glavnih mjesta rada Europskog parlamenta nije takve naravi da bi izborno povjerenstvo bilo ovlašteno izbjegavati poštovanje obveze izričito predviđene člankom 11. stavkom 1. Uredbe o predstavljanju osoblja Europskog parlamenta koja nalaže uspostavljanje izbornih ureda u sva tri glavna mjesta rada te institucije.

(t. 72.)

3.      Implicitno, ali nužno iz članka 15. Uredbe o predstavljanju osoblja Europskog parlamenta, čiji je predmet omogućiti nadzor birača nad pravilnošću radnji prebrojavanja glasova, proizlazi da je izborno povjerenstvo dužno dovoljno unaprijed pružiti biračima sve informacije o datumu i mjestu obavljanja tih radnji.

(t. 83.)

4.      Zajednički iz odredaba članka 18. stavaka 1., 2. i 4. Uredbe o predstavljanju osoblja Europskog parlamenta proizlazi da izborno povjerenstvo nužno mora objavu popisa izabranih za odbor osoblja, predviđena u navedenom stavku 2., popratiti svim informacijama navedenim u stavku 1. koji se posebice odnose na broj osvojenih glasova po listi i po kandidatu, postotak koji je osvojila svaka lista, kao i broj zastupničkih glasova. Naime, budući da određivanje liste izabranih nužno proizlazi iz broja osvojenih glasova po listi i po kandidatu, postotka koji je osvojila svaka lista, kao i broja zastupničkih glasova, birači ne bi mogli ocijeniti treba li na temelju članka 18. stavka 4. navedene uredbe podnijeti žalbu u roku od najmanje deset radnih dana od objave liste izabranih ako nisu obaviješteni o gore spomenutim informacijama.

(t. 90.)