Language of document : ECLI:EU:F:2013:139

EUROPOS SĄJUNGOS TARNAUTOJŲ TEISMO (pirmoji kolegija) SPRENDIMAS

2013 m. spalio 1 d.

Byla F‑82/11

Nicolaos Loukakis

prieš

Europos Parlamentą

„Viešoji tarnyba – Parlamento personalo komitetas – Rinkimai – Rinkimų proceso pažeidimai“

Dalykas:      Pagal SESV 270 straipsnį, kuris EAEB sutarčiai taikomas pagal jos 106a straipsnį, pareikštas N. Loukakis ir kitų 18 ieškovų ieškinys Europos Parlamentui dėl to, kad šis nesiėmė veiksmų dėl pažeidimų, padarytų per 2010 m. lapkričio mėn. vykusius personalo komiteto narių rinkimus.

Sprendimas:      Panaikinti 2011 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento implicitinį sprendimą nesiimti veiksmų dėl pažeidimų, padarytų per 2010 m. lapkričio mėn. vykusius personalo komiteto rinkimus. Atmesti likusią ieškinio dalį. Europos Parlamentas padengia savo bylinėjimosi išlaidas ir iš jo priteisiamos ieškovų patirtos bylinėjimosi išlaidos. Profesinės organizacijos Solidarité pour les agents et fonctionnaires européens, Syndicat général du personnel des organismes européens, Fédération de la fonction publique européenne ir Pluralist padengia savo bylinėjimosi išlaidas

Santrauka

1.      Pareigūnai – Atstovavimas – Personalo komitetas – Rinkimai – Europos Parlamentas – Per pirmąjį rinkimų turą reikalaujamo kvorumo nebuvimas – Pareiga surengti antrąjį turą – Teisė pratęsti pirmąjį rinkimų turą – Sąlyga – Teisėto motyvo buvimas

(Pareigūnų tarnybos nuostatų II priedo 1 straipsnio penkta pastraipa; Europos Parlamento personalo atstovavimo reglamento 6 straipsnio 6–8 dalys)

2.      Pareigūnai – Atstovavimas – Personalo komitetas – Rinkimai – Europos Parlamentas – Rinkimų organizavimo komiteto pareiga parengti balsavimo vietas – Apimtis

(Pareigūnų tarnybos nuostatų II priedo 1 straipsnis; Europos Parlamento personalo atstovavimo reglamento 11 straipsnio 1 dalis)

3.      Pareigūnai – Atstovavimas – Personalo komitetas – Rinkimai – Europos Parlamentas – Rinkimų organizavimo komiteto pareiga pateikti rinkėjams visą informaciją apie tai, kada ir kur bus skaičiuojami balsai – Apimtis

(Pareigūnų tarnybos nuostatų II priedo 1 straipsnis; Europos Parlamento personalo atstovavimo reglamento 15 straipsnis)

4.      Pareigūnai – Atstovavimas – Personalo komitetas – Rinkimai – Europos Parlamentas – Rinkimų organizavimo komiteto pareiga paskelbti išsamią informaciją apie balsavimo rezultatus – Apimtis

(Pareigūnų tarnybos nuostatų II priedo 1 straipsnis; Europos Parlamento personalo atstovavimo reglamento 18 straipsnio 1, 2 ir 4 dalys)

1.      Pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų II priedo 1 straipsnio penktą pastraipą ir Europos Parlamento personalo atstovavimo reglamento 6 straipsnio 6–8 dalis privaloma surengti antrąjį ar net trečiąjį rinkimų turą tuo atveju, jei per atitinkamai pirmąjį ir antrąjį rinkimų turus nebuvo pasiektas reikalaujamas atitinkamai dviejų trečdalių ir daugumos rinkėjų kvorumas.

Nors šių nuostatų negalima aiškinti taip, kad jomis generalinei asamblėjai draudžiama prieš pasibaigiant iš anksto numatytiems rinkimų terminams pratęsti pirmąjį rinkimų turą, vis dėlto tokia teise pasinaudoti galima tik jeigu yra teisėtas motyvas. Šiuo atžvilgiu motyvo, kurį galima numatyti, pavyzdžiui, to, kad pirmasis rinkimų turas vyksta atostogų laikotarpiu, negalima pripažinti teisėtu motyvu.

(žr. 60, 61, 63 ir 64 punktus)

2.      Dėl aplinkybės, kad Strasbūre esanti vieta yra mažiausiai lankoma iš Europos Parlamento pagrindinių darbo vietų, rinkimų organizavimo komitetas negali įgyti teisės nevykdyti Europos Parlamento personalo atstovavimo reglamento 11 straipsnio 1 dalyje aiškiai numatytos pareigos parengti balsavimo vietas trijose pagrindinėse šios institucijos darbo vietose.

(žr. 72 punktą)

3.      Iš Europos Parlamento personalo atstovavimo reglamento 15 straipsnio, kuriuo siekiama sudaryti galimybę rinkėjams kontroliuoti balsų skaičiavimo teisėtumą, netiesiogiai, bet neabejotinai matyti, kad rinkimų organizavimo komitetas privalo rinkėjams iš anksto pateikti visą informaciją apie tai, kada ir kur bus skaičiuojami balsai.

(žr. 83 punktą)

4.      Kartu aiškinant Europos Parlamento personalo atstovavimo reglamento 18 straipsnio 1, 2 ir 4 dalis matyti, kad skelbdamas į personalo komitetą išrinktų asmenų sąrašą, numatytą minėtoje 2 dalyje, rinkimų organizavimo komitetas turi pateikti visą minėtoje 1 dalyje nurodytą informaciją, visų pirma apie balsų, atiduotų už sąrašus ir už kandidatus, skaičių, kiekvienam sąrašui tekusią balsų procentinę dalį ir pagal įgaliojimą atiduotų balsų skaičių. Kadangi išrinktų asmenų sąrašą neabejotinai lemia už sąrašus ir už kandidatus atiduotų balsų skaičius, kiekvieno sąrašo gauta balsų procentinė dalis ir pagal įgaliojimą atiduotų balsų skaičius, rinkėjai negalėtų įvertinti galimybės pagal minėto reglamento 18 straipsnio 4 dalį pateikti skundą per ne trumpesnį kaip dešimties darbo dienų nuo išrinktų asmenų sąrašo paskelbimo laikotarpį, jeigu jiems nebūtų suteikta pirma minėta informacija.

(žr. 90 punktą)