Language of document : ECLI:EU:F:2014:253

RJEŠENJE SLUŽBENIČKOG SUDA EUROPSKE UNIJE

(prvo vijeće)

25. studenoga 2014.

Predmet F‑82/11 DEP

Nicolaos Loukakis i dr.

      protiv      

Europskog parlamenta

„Javna služba – Postupak – Odmjeravanje troškova“

Predmet:      Zahtjev za odmjeravanje troškova koji su na temelju članka 92. stavka 1. tada važećeg Poslovnika podnijeli N. Loukakis i 18 drugih tužitelja nastavno na presudu Loukakis i dr./Parlament (F‑82/11, EU:F:2013:139).

Odluka:      Ukupni troškovi koje je Europski parlament dužan isplatiti N. Loukakisu i 18 drugih tužitelja čija su imena navedena u prilogu, na ime troškova čiju je naknadu moguće tražiti u predmetu F‑82/11, utvrđuju se u iznosu od 20.097 eura.

Sažetak

1.      Sudski postupak – Troškovi – Odmjeravanje – Troškovi čiju je naknadu moguće tražiti – Pojam – Nužni troškovi stranaka – Nužnost odvjetničkih usluga koje se mogu izvesti iz radnji obavljenih u postupku pred Službeničkim sudom

(Poslovnik Službeničkog suda, čl. 91. t. (b))

2.      Sudski postupak – Troškovi – Odmjeravanje – Elementi koji se moraju uzeti u obzir – Pomoć istog odvjetnika u stadiju prije pokretanja spora, koja je relevantna za spor – Skraćivanje vremena za pripremu potrebnu za sudski postupak – Količina posla savjetnika – Veza s veličinom podnesaka – Nepostojanje

(Poslovnik Službeničkog suda, čl. 91. t. (b))

1.      Sukladno članku 91. točki (b) Poslovnika Službeničkog suda, troškovi čiju je naknadu moguće tražiti ograničeni su na, s jedne strane, troškove nastale u svrhu postupka pred tim sudom i, s druge strane, troškove koji su bili nužni u tu svrhu.

U tom pogledu, iz činjenice da je odvjetnik podnio tužbu, sastavio repliku i očitovanja te da je sudjelovao na raspravi, može se zaključiti da je taj odvjetnik stvarno obavljao radnje i pružao usluge koje su bile nužne za postupak pred Službeničkim sudom.

(t. 25. i 26.)

Izvori:

Službenički sud: rješenje Martinez Erades/ EEAS, F‑64/12 DEP, EU:F:2013:111, t. 21.

2.      Sudovi Unije nisu vezani troškovnikom koji je podnijela stranka koja traži povrat troškova. Oni moraju voditi računa samo o ukupnom broju radnih sati za koje je izgledno da su objektivno neophodni za postupak.

Međutim, kad je tužiteljev odvjetnik istome već pružao pomoć u postupcima ili radnjama koje su prethodile sudskom sporu na koji se odnose, Službenički sud uzima u obzir činjenicu da taj odvjetnik raspolaže saznanjima o okolnostima relevantnim za sudski spor koja su mu mogla olakšati posao i skratiti vrijeme potrebno za pripremu sudskog postupka.

Konačno, iznos odvjetničke nagrade ne mora nužno ovisiti o duljini podnesaka koje je podnio savjetnik stranke te se ona načelno ne smije promatrati kao da odgovara velikoj količini posla.

(t. 32., 33. i 38.)

Izvori:

Prvostupanjski sud: rješenje IPK‑München/Komisija, T‑331/94 DEP, EU:T:2006:11, t. 59. i navedena sudska praksa

Službenički sud: rješenja Suvikas/Vijeće, F‑6/07 DEP, EU:F:2009:74, t. 26.; Schönberger/Parlament, F‑7/08 DEP, EU:F:2010:32, t. 29. i Missir Mamachi di Lusignano/Komisija, F‑50/09 DEP, EU:F:2012:147, t. 21.