Language of document : ECLI:EU:F:2014:253

EUROPOS SĄJUNGOS
TARNAUTOJŲ TEISMO (pirmoji kolegija) NUTARTIS

2014 m. lapkričio 25 d.

Byla F‑82/11 DEP

Nicolaos Loukakis ir kt.

prieš

Europos Parlamentą

„Viešoji tarnyba – Procesas – Bylinėjimosi išlaidų nustatymas“

Dalykas:      Prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų nustatymo, pateiktas pagal tuo metu galiojusios redakcijos Procedūros reglamento 92 straipsnio 1 dalį priėmus Sprendimą Loukakis ir kt. / Parlamentas (F‑82/11, EU:F:2013:139).

Sprendimas:      Bendra bylinėjimosi išlaidų, patirtų byloje Loukakis ir kt. / Parlamentas (F‑82/11), kurias Europos Parlamentas turi atlyginti N. Loukakis ir kitiems 18 ieškovų, kurių vardai ir pavardės nurodytos priede, suma yra 20 097 eurai.

Santrauka

1.      Teismo procesas – Bylinėjimosi išlaidos – Nustatymas – Atlygintinos bylinėjimosi išlaidos – Sąvoka – Šalių patirtos būtinosios išlaidos – Advokato paslaugos, kurių būtinas pobūdis matyti iš per procesą Tarnautojų teisme atliktų veiksmų

(Tarnautojų teismo procedūros reglamento 91 straipsnio b punktas)

2.      Teismo procesas – Bylinėjimosi išlaidos – Nustatymas – Aplinkybės, į kurias reikia atsižvelgti – To paties advokato suteikta pagalba ikiteisminiame bylai svarbiame etape – Laiko, būtino pasiruošti teismo procesui, sutrumpinimas – Patarėjo darbo krūvis – Ryšys su pareiškimų apimtimi – Nebuvimas

(Tarnautojų teismo procedūros reglamento 91 straipsnio b punktas)

1.      Iš Tarnautojų teismo procedūros reglamento 91 straipsnio b punkto matyti, kad atlygintinos išlaidos yra tik tos, kurios, pirma, patiriamos dėl proceso Tarnautojų teisme ir, antra, buvo būtinos tam tikslui.

Šiuo klausimu reikia nurodyti, jog vadovaujantis tuo, kad advokatas pateikė ieškinį, parengė dubliką ir pastabas ir dalyvavo teismo posėdyje, galima daryti išvadą, jog šis advokatas atliko dėl proceso Tarnautojų teisme būtinus veiksmus ir suteikė būtinas paslaugas.

(žr. 25 ir 26 punktus)

Nuoroda:

Tarnautojų teismo praktika: Nutarties Martinez Erades / SEAE, F‑64/12 DEP, EU:F:2013:111, 21 punktas.

2.      Sąjungos teismas nėra saistomas atlyginti bylinėjimosi išlaidas prašančios šalies pateiktos išlaidų suvestinės. Jis tik turi atsižvelgti į bendrą darbo, kurį objektyviai reikėjo atlikti dėl proceso, valandų skaičių.

Tačiau kai ieškovo advokatas jau jam atstovavo procedūrose ar atliekant veiksmus prieš pradedant su šiuo ieškovu susijusią bylą, Tarnautojų teismas turi atsižvelgti į tai, kad šis advokatas jau žinojo svarbias ginčo aplinkybes, o tai palengvino jo darbą ir sutrumpino teismo procesui pasiruošti būtiną laiką.

Galiausiai honorarų dydis nebūtinai priklauso nuo šalies patarėjo pateiktų pareiškimų apimties; šios apimties iš principo negalima vertinti kaip prilygstančios dideliam darbo krūviui.

(žr. 32, 33 ir 38 punktus)

Nuoroda:

Pirmosios instancijos teismo praktika: Nutarties IPK-München / Komisija, T‑331/94 DEP, EU:T:2006:11, 59 punktas ir jame nurodyta teismo praktika.

Tarnautojų teismo praktika: Nutarties Suvikas /Taryba, F‑6/07 DEP, EU:F:2009:74, 26 punktas; Nutarties Schönberger /Parlamentas, F‑7/08 DEP, EU:F:2010:32, 29 punktas ir Nutarties Missir Mamachi di Lusignano /Komisija, F‑50/09 DEP, EU:F:2012:147, 21 punktas.