Language of document : ECLI:EU:F:2014:253

ORDONANȚA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE
A UNIUNII EUROPENE
(Camera întâi)

25 noiembrie 2014

Cauza F‑82/11 DEP

Nicolaos Loukakis și alții

împotriva

Parlamentului European

„Funcție publică – Procedură – Stabilirea cheltuielilor de judecată”

Obiectul:      Cerere de stabilire a cheltuielilor de judecată introdusă, în temeiul articolului 92 alineatul (1) din Regulamentul de procedură aflat în vigoare la acel moment, de domnul Loukakis și alți 18 reclamanți în urma Hotărârii Loukakis și alții/Parlamentul (F‑82/11, EU:F:2013:139)

Decizia:      Stabilește la 20 097 de euro cuantumul total al cheltuielilor de judecată care trebuie rambursate de Parlamentul European domnului Loukakis și celorlalți 18 reclamanți ale căror nume figurează în anexă, cu titlu de cheltuieli de judecată recuperabile în cauza F‑82/11.

Sumarul ordonanței

1.      Procedură jurisdicțională – Cheltuieli de judecată – Stabilire – Cheltuieli recuperabile – Noțiune – Cheltuieli necesare efectuate de către părți – Caracterul necesar al prestațiilor unui avocat care poate fi dedus din acte îndeplinite în cadrul procedurii în fața Tribunalului

[Regulamentul de procedură al Tribunalului Funcției Publice, art. 91 lit. (b)]

2.      Procedură jurisdicțională – Cheltuieli de judecată – Stabilire – Elemente care trebuie luate în considerare – Asistență din partea aceluiași avocat în faza precontencioasă relevantă a litigiului – Reducerea timpului de pregătire necesar pentru procedura contencioasă – Volumul de muncă al unui consilier – Legătura cu volumul memoriilor – Inexistență

[Regulamentul de procedură al Tribunalului Funcției Publice, art. 91 lit. (b)]

1.      Potrivit articolului 91 litera (b) din Regulamentul de procedură al Tribunalului Funcției Publice, cheltuielile de judecată recuperabile sunt limitate, pe de o parte, la cele efectuate în legătură cu procedura la acest Tribunal și, pe de altă parte, la cele care au fost necesare în legătură cu aceasta.

În această privință, din faptul că avocatul a formulat o cerere introductivă, a redactat o replică și observații și a participat la ședință se poate deduce că acest avocat a realizat în mod efectiv acte și prestații necesare în vederea procedurii în fața Tribunalului Funcției Publice.

(a se vedea punctele 25 și 26)

Trimitere la:

Tribunalul Funcției Publice: Ordonanța Martinez Erades/SEAE, F‑64/12 DEP, EU:F:2013:111, punctul 21

2.      Instanța Uniunii nu este ținută de decontul depus de partea care intenționează să își recupereze cheltuielile de judecată. Este de competența acesteia să țină seama numai de numărul total de ore de muncă ce pot apărea ca fiind în mod obiectiv indispensabile în vederea procedurii.

Cu toate acestea, atunci când avocatul reclamantului l‑a asistat deja pe acesta în cursul procedurilor sau al demersurilor care au precedat litigiul care se raportează la acestea, Tribunalul Funcției Publice ține seama de faptul că acest avocat cunoaște elementele pertinente pentru litigiu, cunoaștere care a fost de natură să îi faciliteze munca și să reducă timpul de pregătire necesar pentru procedura contencioasă.

În sfârșit, cuantumul onorariilor nu poate să depindă în mod necesar de lungimea memoriilor prezentate de apărătorul unei părți, care nu poate fi analizată, în principiu, ca fiind corespunzătoare unui volum de muncă important.

(a se vedea punctele 32, 33 și 38)

Trimitere la:

Tribunalul de Primă Instanță: Ordonanța IPK‑München/Comisia, T‑331/94 DEP, EU:T:2006:11, punctul 59 și jurisprudența citată

Tribunalul Funcției Publice: Ordonanța Suvikas/Consiliul, F‑6/07 DEP, EU:F:2009:74, punctul 26, Ordonanța Schönberger/Parlamentul, F‑7/08 DEP, EU:F:2010:32, punctul 29, și Ordonanța Missir Mamachi di Lusignano/Comisia, F‑50/09 DEP, EU:F:2012:147, punctul 21