Language of document :

Sag anlagt den 4. juni 2021 – Laboratorios Ern mod EUIPO – Nordesta (APIAL)

(Sag T-315/21)

Stævningen er affattet på engelsk

Parter

Sagsøger: Laboratorios Ern, SA (Barcelona, Spanien) (ved advokat I. Miralles Llorca)

Sagsøgt: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO)

Den anden part i sagen for appelkammeret: Nordesta GmbH (München, Tyskland)

Oplysninger vedrørende sagen for EUIPO

Ansøger af det omtvistede varemærke: Nordesta GmbH

Det omtvistede varemærke: Ansøgning om EU-ordmærket APIAL – registreringsansøgning nr. 17 958 998

Sagen for EUIPO: Indsigelsessag

Den anfægtede afgørelse: Afgørelse truffet den 25. marts 2021 af Fjerde Appelkammer ved EUIPO (sag R 1560/2020-4)

Påstande

Den anfægtede afgørelse annulleres og EU-varemærke nr. 17 958 998 APIAL tillades registreret for alle varer i klasse 3, 4 og 5.

EUIPO og Nordesta GmbH, såfremt sidstnævnte intervenerer i sagen, tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Anbringender

Tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1001

Tilsidesættelse af artikel 8, stk. 5, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1001.

____________