Language of document :

Arrest van het Gerecht van 16 maart 2022 – Laboratorios Ern/EUIPO – Nordesta (APIAL)

(Zaak T-315/21)1

[„Uniemerk – Oppositieprocedure – Aanvraag voor Uniewoordmerk APIAL – Ouder Uniewoordmerk APIRETAL – Relatieve weigeringsgrond – Geen verwarringsgevaar – Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001 – Geen afbreuk aan de reputatie – Artikel 8, lid 5, van verordening 2017/1001 – Voor het eerst voor het Gerecht overgelegde bewijzen”]

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Laboratorios Ern, SA (Barcelona, Spanje) (vertegenwoordiger: I. Miralles Llorca, advocaat)

Verwerende partij: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (vertegenwoordigers: M. Capostagno en J. Ivanauskas, gemachtigden)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het EUIPO, interveniërend voor het Gerecht: Nordesta GmbH (München, Duitsland) (vertegenwoordiger: J. Künzel, advocaat)

Voorwerp

Beroep tegen de beslissing van de vierde kamer van beroep van het EUIPO van 25 maart 2021 (zaak R 1560/2020-4) inzake een oppositieprocedure tussen Laboratorios Ern en Nordesta.

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

Laboratorios Ern, SA wordt verwezen in de kosten.

____________

1     PB C 289 van 19.7.2021.