Language of document :

Sodba Splošnega sodišča z dne 16. marca 2022 – Laboratorios Ern/EUIPO – Nordesta (APIAL)

(Zadeva T-315/21)1

(Znamka Evropske unije – Postopek z ugovorom – Prijava besedne znamke Evropske unije APIAL – Prejšnja besedna znamka Evropske unije APIRETAL – Relativni razlog za zavrnitev – Neobstoj verjetnosti zmede – Člen 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001 – Neobstoj škodovanja ugledu – Člen 8(5) Uredbe 2017/1001 – Dokazi, ki so bili prvič predloženi pred Splošnim sodiščem)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Laboratorios Ern, SA (Barcelona, Španija) (zastopnica: I. Miralles Llorca, odvetnica)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (zastopnika: M. Capostagno in J. Ivanauskas, agenta)

Druga stranka v postopku pred odborom za pritožbe pri EUIPO, intervenientka pred Splošnim sodiščem: Nordesta GmbH (München, Nemčija) (zastopnik: J. Künzel, odvetnik)

Predmet

Tožba zoper odločbo četrtega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 25. marca 2021 (zadeva R 1560/2020-4) v zvezi s postopkom z ugovorom med družbama Laboratorios Ern in Nordesta.

Izrek

Tožba se zavrne.

Laboratorios Ern, SA se naloži plačilo stroškov.

____________

1     UL C 289, 19.7.2021.