Language of document : ECLI:EU:T:2022:141


 


 Presuda Općeg suda (šesto vijeće) od 16. ožujka 2022. – Laboratorios Ern/EUIPO – Nordesta (APIAL)

(predmet T-315/21)(1)

„Žig Europske unije – Postupak povodom prigovora – Prijava verbalnog žiga Europske unije APIAL – Raniji verbalni žig Europske unije APIRETAL – Relativni razlog za odbijanje – Nepostojanje vjerojatnosti dovođenja u zabludu – Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EU) 2017/1001 – Nepostojanje povrede ugleda – Članak 8. stavak 5. Uredbe 2017/1001 – Dokazi podneseni prvi put pred Općim sudom”

1.      Žig Europske unije – Tužbeni postupak – Tužba pred sudom Unije – Nadležnost Općeg suda – Nadzor zakonitosti odluka žalbenog vijeća – Poništenje ili preinaka zbog razloga koji su se pojavili nakon donošenja odluke – Isključenost

(Uredba Europskog parlamenta i Vijeća 2017/1001, čl. 72. st. 2. i čl. 95.)

(t. 18.)

2.      Žig Europske unije – Tužbeni postupak – Tužba pred sudom Unije – Nadležnost Općeg suda – Preispitivanje činjenica s obzirom na dokaze koji su mu prvi put podneseni – Isključenost

(Uredba Vijeća Europskog parlamenta i vijeća 2017/1001, čl. 72.; Poslovnik Općeg suda, st. 188.)

(t. 19.)

3.      Žig Europske unije – Definicija i stjecanje žiga Europske unije – Relativni razlozi za odbijanje – Prigovor nositelja ranijeg istovjetnog ili sličnog žiga registriranog za istovjetne ili slične proizvode ili usluge – Vjerojatnost dovođenja u zabludu zbog ranijeg žiga – Kriteriji za ocjenu

(Uredba Europskog parlamenta i Vijeća 2017/1001, čl. 8. st. 1. t. (b))

(t. 21., 22., 37.)

4.      Žig Europske unije – Definicija i stjecanje žiga Europske unije – Relativni razlozi za odbijanje – Prigovor nositelja ranijeg istovjetnog ili sličnog žiga registriranog za istovjetne ili slične proizvode ili usluge – Sličnost između predmetnih proizvoda ili usluga – Kriteriji za ocjenu

(Uredba Europskog parlamenta i Vijeća 2017/1001, čl. 8. st. 1. t. (b))

(t. 24.)

5.      Žig Europske unije – Definicija i stjecanje žiga Europske unije – Relativni razlozi za odbijanje – Prigovor nositelja ranijeg istovjetnog ili sličnog žiga registriranog za istovjetne ili slične proizvode ili usluge – Vjerojatnost dovođenja u zabludu zbog ranijeg žiga – Verbalni žigovi APIAL i APIRETAL

(Uredba Europskog parlamenta i Vijeća, čl. 8. st. 1. t. (b))

(t. 29., 35., 42., 43.)

6.      Žig Europske unije – Definicija i stjecanje žiga Europske unije – Relativni razlozi za odbijanje – Prigovor nositelja ranijeg istovjetnog ili sličnog žiga registriranog za istovjetne ili slične proizvode ili usluge – Sličnost predmetnih žigova – Kriteriji za ocjenu

(Uredba Europskog parlamenta i Vijeća 2017/1001, čl. 8. st. 1. t. (b))

(t. 30.)

7.      Žig Europske unije – Odluke Ureda – Zakonitost – Ispitivanje od strane suda Unije – Kriteriji

(Uredba Europskog parlamenta i Vijeća 2017/1001)

(t. 36.)

8.      Žig Europske unije – Definicija i stjecanje žiga Europske unije – Relativni razlozi za odbijanje – Prigovor nositelja ranijeg istovjetnog ili sličnog žiga koji ima ugled – Zaštita ranijeg uglednog žiga proširena na proizvode ili usluge koji nisu slični – Pretpostavke – Ugled žiga u državi članici ili Uniji – Kriteriji za ocjenu

(Uredba Europskog parlamenta i Vijeća 2017/1001, čl. 8. st. 5.)

(t. 46., 50.)

Izreka

1.

Tužba se odbija.

2.

Društvu Laboratorios Ern, SA nalaže se snošenje troškova.


1SL C 289, 19.7.2021.