Language of document : ECLI:EU:T:2022:141


 


 A Törvényszék (hatodik tanács) 2022. március 16i ítélete –
Laboratorios Ern kontra EUIPO – Nordesta (APIAL)

(T315/21. sz. ügy)(1)

„Európai uniós védjegy – Felszólalási eljárás – Az APIAL európai uniós szóvédjegy bejelentése – APIRETAL korábbi európai uniós szóvédjegy – Viszonylagos kizáró ok – Az összetéveszthetőség hiánya – Az (EU) 2017/1001 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja – A jóhírnév sérelmének hiánya – A 2017/1001 rendelet 8. cikkének (5) bekezdése – Első alkalommal a Törvényszék előtti eljárásban előterjesztett bizonyítékok”

1.      Európai uniós védjegy – Jogorvoslati eljárás – Az uniós bírósághoz benyújtott kereset – A Törvényszék hatásköre – A fellebbezési tanácsok határozatai jogszerűségének felülvizsgálata – Hatályon kívül helyezés vagy megváltoztatás a határozat meghozatalát követően bekövetkezett indokok miatt – Kizártság

(2017/1001 európai parlamenti és tanácsi rendelet, 72. cikk, (2) bekezdés, és 95. cikk)

(lásd: 18. pont)

2.      Európai uniós védjegy – Jogorvoslati eljárás – Az uniós bírósághoz benyújtott kereset – A Törvényszék hatásköre – A tényállásnak az első alkalommal előtte felhozott bizonyítékokat figyelembe vevő, újbóli vizsgálata – Kizártság

(2017/1001 európai parlamenti és tanácsi rendelet, 72. cikk; a Törvényszék eljárási szabályzata,188. cikk)

(lásd: 19. pont)

3.      Európai uniós védjegy – Az európai uniós védjegy meghatározása és megszerzése – Viszonylagos kizáró okok – Azonos vagy hasonló áruk, illetve szolgáltatások vonatkozásában lajstromozott azonos vagy hasonló korábbi védjegy jogosultja általi felszólalás – A korábbi védjeggyel való összetéveszthetőség – Értékelési szempontok

(2017/1001 európai parlamenti és tanácsi rendelet, 8. cikk, (1) bekezdés, b) pont)

(lásd: 21., 22. és 37. pont)

4.      Európai uniós védjegy – Az európai uniós védjegy meghatározása és megszerzése – Viszonylagos kizáró okok – Azonos vagy hasonló áruk, illetve szolgáltatások vonatkozásában lajstromozott azonos vagy hasonló korábbi védjegy jogosultja általi felszólalás – Az érintett áruk vagy szolgáltatások hasonlósága – Értékelési szempontok

(2017/1001 európai parlamenti és tanácsi rendelet, 8. cikk, (1) bekezdés, b) pont)

(lásd: 24. pont)

5.      Európai uniós védjegy – Az európai uniós védjegy meghatározása és megszerzése – Viszonylagos kizáró okok – Azonos vagy hasonló áruk, illetve szolgáltatások vonatkozásában lajstromozott azonos vagy hasonló korábbi védjegy jogosultja általi felszólalás – A korábbi védjeggyel való összetéveszthetőség – APIAL és APIRETAL szóvédjegy

(2017/1001 európai parlamenti és tanácsi rendelet, 8. cikk, (1) bekezdés, b) pont)

(lásd: 29., 35., 42. és 43. pont)

6.      Európai uniós védjegy – Az európai uniós védjegy meghatározása és megszerzése – Viszonylagos kizáró okok – Azonos vagy hasonló áruk, illetve szolgáltatások vonatkozásában lajstromozott azonos vagy hasonló korábbi védjegy jogosultja általi felszólalás – Az érintett védjegyek hasonlósága – Értékelési szempontok

(2017/1001 európai parlamenti és tanácsi rendelet, 8. cikk, (1) bekezdés, b) pont)

(lásd: 30. pont)

7.      Európai uniós védjegy – Az EUIPO határozatai – Jogszerűség – Az uniós bíróság által végzett vizsgálat – Szempontok

(2017/1001 európai parlamenti és tanácsi rendelet)

(lásd: 36. pont)

8.      Európai uniós védjegy – Az európai uniós védjegy meghatározása és megszerzése – Viszonylagos kizáró okok – Azonos vagy hasonló, jóhírnévvel rendelkező korábbi védjegy jogosultja általi felszólalás – A jóhírnévvel rendelkező korábbi védjegy nem hasonló termékekre vagy szolgáltatásokra kiterjesztett oltalma – Feltételek – A védjegy jóhírneve a tagállamban vagy az Unióban – Értékelési szempontok

(2017/1001 európai parlamenti és tanácsi rendelet, 8. cikk, (5) bekezdés)

(lásd: 46., 50. pont)

Rendelkező rész

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Törvényszék a Laboratorios Ern, SA‑t kötelezi a költségek viselésére.


1 HL C 289., 2021.7.19.