Language of document : ECLI:EU:T:2022:141


 


 Sodba Splošnega sodišča (šesti senat) z dne 16. marca 2022 –
Laboratorios Ern/EUIPO – Nordesta (APIAL)

(Zadeva T315/21)(1)

„Znamka Evropske unije – Postopek z ugovorom – Prijava besedne znamke Evropske unije APIAL – Prejšnja besedna znamka Evropske unije APIRETAL – Relativni razlog za zavrnitev – Neobstoj verjetnosti zmede – Člen 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001 – Neobstoj škodovanja ugledu – Člen 8(5) Uredbe 2017/1001 – Dokazi, ki so bili prvič predloženi pred Splošnim sodiščem“

1.      Znamka Evropske unije – Tožbeni postopek – Tožba pri sodišču Unije – Pristojnost Splošnega sodišča – Nadzor nad zakonitostjo odločb odborov za pritožbe – Razveljavitev ali sprememba iz razlogov, ki so se pojavili po izreku odločbe – Izključitev

(Uredba Evropskega parlamenta in Sveta št. 2017/1001, člena 72(2) in 95)

(Glej točko 18.)

2.      Znamka Evropske unije – Tožbeni postopek – Tožba pri sodišču Unije – Pristojnost Splošnega sodišča – Ponovni preizkus dejanskega stanja ob upoštevanju dokazov, ki so bili prvič predloženi pred njim – Izključitev

(Uredba Evropskega parlamenta in Sveta 2017/1001, člen 72; Poslovnik Splošnega sodišča, člen 188)

(Glej točko 19.)

3.      Znamka Evropske unije – Opredelitev in pridobitev znamke Evropske unije – Relativni razlogi za zavrnitev – Ugovor imetnika prejšnje enake ali podobne znamke, registrirane za enake ali podobne proizvode ali storitve – Verjetnost zmede zaradi prejšnje znamke – Merila presoje

(Uredba 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta, člen 8(1)(b))

(Glej točki 21, 22 in 37.)

4.      Znamka Evropske unije – Opredelitev in pridobitev znamke Evropske unije – Relativni razlogi za zavrnitev – Ugovor imetnika prejšnje enake ali podobne znamke, registrirane za enake ali podobne proizvode ali storitve – Podobnost med zadevnimi proizvodi ali storitvami – Merila presoje

(Uredba 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta, člen 8(1)(b))

(Glej točko 24.)

5.      Znamka Evropske unije – Opredelitev in pridobitev znamke Evropske unije – Relativni razlogi za zavrnitev – Ugovor imetnika prejšnje enake ali podobne znamke, registrirane za enake ali podobne proizvode ali storitve – Verjetnost zmede zaradi prejšnje znamke – Besedni znamki APIAL in APIRETAL

(Uredba 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta, člen 8(1)(b))

(Glej točke 29, 35, 42 in 43.)

6.      Znamka Evropske unije – Opredelitev in pridobitev znamke Evropske unije – Relativni razlogi za zavrnitev – Ugovor imetnika prejšnje enake ali podobne znamke, registrirane za enake ali podobne proizvode ali storitve – Podobnost med zadevnima znamkama – Merila presoje

(Uredba 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta, člen 8(1)(b))

(Glej točko 30.)

7.      Znamka Evropske unije – Odločba Urada – Zakonitost – Preizkus s strani sodišča Unije – Merila

(Uredba Evropskega parlamenta in Sveta št. 2017/1001)

(Glej točko 36.)

8.      Znamka Evropske unije – Opredelitev in pridobitev znamke Evropske unije – Relativni razlogi za zavrnitev – Ugovor imetnika enake ali podobne prejšnje znamke z ugledom – Varstvo prejšnje ugledne znamke, razširjeno na proizvode ali storitve, ki niso podobni – Pogoji – Ugled znamke v državi članici ali v Uniji – Merila presoje

(Uredba 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta, člen 8(5))

(Glej točki 46 in 50.)

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Laboratorios Ern, SA se naloži plačilo stroškov.


1UL C 289, 19.7.2021.