Language of document :

Kanne 20.5.2014 – ZZ ja ZZ v. komissio

(Asia F-47/14)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantajat: ZZ ja ZZ (edustaja: asianajaja S. Orlandi)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Niiden päätösten kumoaminen, jotka koskevat kantajan eläkeoikeuksien siirtoa unionin eläkejärjestelmään soveltaen henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevaan 11 ja 12 artiklaan liittyviä uusia yleisiä täytäntöönpanosäännöksiä, sekä komission velvoittaminen korvaamaan kantajille heidän eläkeoikeuksien siirtopyyntöjensä viivästyneen käsittelyn perusteella vahingot, jotka aiheutuivat 3.3.2011 annettujen henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevaan 11 artiklaan liittyvien yleisten täytäntöönpanosäännösten soveltamisesta 28.4.2004 annettujen henkilöstösääntöjen yleisten täytäntöönpanosäännösten soveltamisen sijaan

Vaatimukset

On todettava, että henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevan 11 artiklan 2 kohdan yleisten täytäntöönpanosäännösten 9 artikla on lainvastainen eikä sitä voida soveltaa

on kumottava 15. ja 24.10.2013 tehdyt päätökset, joilla kantajien ennen palvelussuhteen alkamista kertyneet eläkeoikeudet päätettiin niitä Euroopan unionin toimielinten eläkejärjestelmään siirrettäessä hyvittää 3.3.2011 annettujen henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevan 11 artiklan 2 kohdan yleisten täytäntöönpanosäännösten mukaisesti

komissio on velvoitettava korvaamaan kantajille heidän eläkeoikeuksien siirtopyyntöjensä viivästyneen käsittelyn perusteella vahingot, jotka aiheutuivat 3.3.2011 annettujen henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevaan 11 artiklaan liittyvien yleisten täytäntöönpanosäännösten soveltamisesta 28.4.2004 annettujen henkilöstösääntöjen yleisten täytäntöönpanosäännösten soveltamisen sijaan

komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.