Language of document :

2014. május 20-án benyújtott kereset – ZZ és ZZ kontra Bizottság

(F-47/14. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperesek: ZZ és ZZ (képviselő: S. Orlandi ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság

A jogvita tárgya és leírása

A felperesek nyugdíjjogosultságainak az uniós nyugdíjrendszerbe történő átvitelére vonatkozó azon határozatok megsemmisítése, amelyek a személyzeti szabályzat VIII. melléklete 11. és 12. cikkére vonatkozó új általános végrehajtási rendelkezéseket alkalmazzák, továbbá a Bizottság arra kötelezése, hogy térítse meg a felperesek azon kárát, amely a nyugdíjjogosultságaik átvitele iránti kérelmeik késedelmes feldolgozása folytán abból eredően érték őket, hogy a személyzeti szabályzat VIII. mellékletének 11. cikkére vonatkozó 2011. március 3-i általános végrehajtási rendelkezéseket alkalmazták a 2004.

a folytán abból er

edően érték őket, hogy a személyzeti szabályzat VIII. mellékletének 11. cikkére vonatkozó 2011. március 3-i általános végrehajtási rendelkezéseket alkalmazták a 2004. április 28-i általános végrehajtási ren

delkezések helyett;a Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.